Udlejningsejendomme til salg

Ejendomsudvikling er et vidt begreb. Der kan udvikles ejendomme på en bar mark eller i en allerede eksisterende ejendom. Størstedelen af de ejendomme som Innovater udvikler kommer fra eget opsøgende arbejde. Udvikling af en ejendom eller et bestemt projekt kan også skyldes en henvendelse fra en lejer der ønsker en bestemt placering, en grundejer der ønsker sin grund udnyttet eller en investor der ønsker en specifik investering i ejendomme.

Andre gange sker udviklingen af ejendomme gennem vores netværk og samarbejdspartnere, da Innovater har muligheden for at finansiere projekter som andre lokale udviklere måske mangler. I virkeligheden betyder det ikke så meget så længe at mulighederne i en tom byggegrund eller bygning er mulige at gennemføre i forhold til behov, finansiering og lovgivning.

Det rigtige investering

Investorer der ønsker en investering i ejendomme henvender sig ofte til os, da de efterspørger en sikker og effektiv investering. F.eks. kan det være ejendomme hvor ankerlejeren er en dagligvarekæde – eller en anden form for sikker og langtidssikret lejer – der har lejet sig ind. Det kan også være en boligblok eller et lokalcentre, hvor der opnås en anden form for risikospredning. Fælles for vores udvikling af ejendomme og i sidste ende en investering i ejendomme er en overordnet plan der tilgodeser alle parter involveret i processen.

Det nytter ikke at renovere eller at nybygge eller på anden måde at lave en investering i ejendomme, hvis det endelige regnestykke ikke er gjort helt færdigt. Udvikling af ejendomme er en kompleks øvelse hvor alle parametre skal drags ind i projektet. Man kan på den måde ikke sige, at et element er vigtigere end et andet inden for udvikling af ejendomme og investering af ejendomme. Men hvis en faktor mangler – så strander enhver udvikling af ejendomme på det. Alt skal derfor tænkes ind, inden man går i gang.

Klik her og læs mere om Innovater »

Innovater A/S

Innovater er din stabile partner inden for projektudvikling af ejendomme.

Vi kan varetage hele projektfasen fra køb af grunden til salget af det færdige ejendomsprojekt til investor.

Desuden står Innovater for udlejning og salg af erhvervsejendomme samt bolig- og detailprojekter til lejere og investorer.