Detailejendomme / Retailejendomme

Detailejendomme eller retailejendomme er et interessant investeringsobjekt, da det er kapitalstærke lejere der ofte forpligtiger sig til lange lejekontrakter. Detailejendomme og retailejendomme udmærker sig ved at have bonitetsstærke lejere på indeksregulerede lejekontrakter.

Netop den lange stærke lejekontrakt, er en af de åbenlyse fordele der ligger i at investerer i detailejendomme / retailejendomme. Innovater udvikler detailejendomme for samtlige discountkæder i Danmark og har derfor et bredt og dybdegående markedskendskab.

Medarbejderne i Innovater har mange års erfaring indenfor projektudvikling af detailejendomme / retailejendomme. I Innovater-regi er der alene siden 2009 blevet udviklet mere end 60 detailejendomme / retailejendomme. Vi har kontakten til de store detailkæder i Danmark, og gennem vores brede netværk og store erfaring kan vi knytte kontakten til den lejer i detailhandlen, som virker som det bedste match til det påtænkte projekt.

Dette er vores hjemmebane

I al beskedenhed er Innovater en stor kapacitet inden for udvikling af detailejendomme / retailejendomme i Danmark. Vi har igennem årene udviklet mere end 60 detailejendomme / retailejendomme over hele landet. Både i de mindre provinsbyer, i storbyer og butikscentre.

Vores opgaver har til tider været helt faste for de store spillere inden for detail / retail i Danmark – mens vi andre gange selv har været initiativtagere til spændende og nytænkende løsninger inden for detailejendomme og retailejendomme. Det være sig både inden for konkrete placeringer og beliggenheder samt ved at optimere lejesammensætningen i butikscentre samt lokale hoved- og gågader.

Hos Innovater er detailejendomme og retailejendomme vores hjemmebane, og hvis man ønsker at arbejde med den form for projekt- og ejendomsudvikling, bør man altid tage en dialog med os med i sine betragtninger.

Klik her og læs mere om Innovater »

VISIONÆR PROJEKTUDVIKLING AF EJENDOMME

Læs vores brochure her »