Innovater A/S.

Innovater A/S udvikler ejendomsprojekter i Danmark og har siden firmaets etablering i 2008 udviklet mere end 220.000m². Innovater er drevet af et stort ønske om altid at skabe projekter der tilfører byen og området værdi.

Solidt udviklingsarbejde

Forretningsidéen bag Innovater er ikke jagten på det “heldige køb”, men udførelsen af et solidt udviklingsarbejde. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med myndigheder, investorer, detailhandelskæder og almene boligselskaber.

Vi gør vores yderste for at skabe en respektfuld, åben og ærlig dialog med vores samarbejdspartnere, så vi dermed får dækket alles behov og ønsker på bedste vis.

Innovater er en erfaren og stærk projektudvikler af ejendomme

Innovater udvikler i dag projekter indenfor detailhandel, erhverv og bolig, i samarbejde med både private og almene partnere, herunder også projekter med blandede anvendelser.

Forretningsmodel

Innovaters erfarne medarbejdere har i samarbejde med eksterne rådgivere og samarbejdspartnere kompetencerne til at gennemføre hele processen omkring udvikling af et ejendomsprojekt

DER ER 5 MILEPÆLE, SOM ALLE SKAL VÆRE AFDÆKKEDE FØR VI IGANGSÆTTER ET PROJEKT:

1. Grundkøb

Sikres gennem endelig aftale som indledningsvis oftest er betinget af opfyldelsen af ”øvrige milepæle”.

2. Slutbruger / Investor

Afhængig af projekttype vil Innovater altid have sikret projektets indtjening enten via investorsalg, udlejning på lange kontrakter (erhverv) og/eller et joint-venture-setup med stærke samarbejdspartnere.

3. Myndighedsforhold

Innovater sikrer plangrundlaget til det ønskede projekt og ofte også byggetilladelse inden grundkøb.

4. Finansiering

Sikring af både byggelån og egenkapital/ansvarlig lånekapital til gennemførsel af hele projektet.

5. Entreprise

Innovater stræber efter tætte samarbejder og gode relationer til erfarne entreprenører, der munder ud i, at vi oftest har entreprenøren på plads, inden vi forpligter os. I enkelte tilfælde gennemføres byggeriet i fagentreprise, hvor det særligt i ombygningssager kan give mening.

Fra detail til byudviklingsprojekter

Innovater startede med at skabe projekter for detailhandlen, og i takt med at kæderne efterspurgte flere bynære placeringer, har Innovater udvidet sit forretningsområde til at omfatte udvikling af lejligheder, rækkehuse og byudviklingsprojekter.

Stærke kræfter

Innovater har gennem en solid forretningsmodel skabt positiv indtjening hvert år siden starten i 2008 og dermed en solid kapitalbase. 

Vi er så privilegeret at have 20 af branchens bedste kræfter beskæftiget på kontorer i Århus og København. Kræfter der repræsenterer mange års erfaring fra ejendomsbranchen og som har et bredt netværk indenfor udvikling, finansiering og byggeri af ejendomsprojekter.

Miljøvenligt fokus

Med respekt for vores investorer, vore lejere samt for økonomien i det enkelte projekt, søger Innovater at begrænse vores projekters belastning af miljøet, vi tager disse hensyn ind allerede i udviklingsfasen, så vi anvender de bedste løsninger for det pågældende projekt.

Tilføj din overskrift her