Projektudvikling fra A til Z

Hos Innovater lægger vi stor vægt på et solidt samarbejde. Det gælder både, når vi arbejder sammen med en grundejer, der ønsker en enkelt ejendom, og når vi i samspil med store professionelle investorer udvikler større ejendomsprojekter. Uanset hvad sørger Innovater for at styre hele processen og sikre, at projektet bliver gennemført til alles tilfredshed.

Vi har et fast mål om at gennemføre projekter af høj kvalitet til tiden og stiller derfor høje krav til os selv og vores partnere.

Innovaters kompetencer

Med afdelinger i Aarhus og København dækker vi hele Danmark og hjælper med at skabe professionelle og værdiskabende projekter for grundejere, butiksejere, lejere og investorer. Innovater varetager processen fra den indledende dialog med grundejer, gennemførsel af lokal- og kommuneplan, udarbejdelse af lejekontrakter med brugere til det endelige salg til slutinvestor.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Grundejere

Innovater ser muligheder, hvor andre ser en bar mark. Med erfaring fra mange forskelligartede projekter kan vi komme med forslag til et ejendomsprojekt, der udnytter grunden bedst muligt og giver størst værdi for dig som grundejer.

Vi hører gerne fra dig, hvis du ejer et grundstykke eller en ejendom med udviklingsmuligheder. Vi kan hurtigt være behjælpelige med at undersøge mulighederne og give dig et overblik over, hvad der er realistisk for netop din grund/ejendom.

Da Innovater udvikler ejendomme til både detail, bolig, udvalgsvarer og større pladskrævende centre kan alle typer grunde/ejendomme have interesse.

Kontakt Innovater »

Butiksejere

Nye tider stiller nye krav. Det ved vi hos Innovater, hvor vi har mange års erfaring i at hjælpe detailkæderne med ombygning, der udnytter den eksisterende plads optimalt, eller udbygning, som giver flest muligt funktionelle kvadratmeter. Hos Innovater er vi specialiseret i planloven og har derfor de bedste kompetencer, når nye projektmuligheder skal præsenteres for både lejere og kommuner.

Kontakt Innovater »

Højrentelån

Innovater tilbyder investorer mulighed for attraktiv kapitalanbringelse til høj forrentning ved placering i et Innovater REC-selskab (Real Estate Company). Et Innovater REC-selskab er 100 % ejet af Innovater A/S, men er økonomisk adskilt fra Innovater og fra den øvrige Innovater-koncern, så der aldrig kan opstå tvivl om, at REC-selskabet udgør en selvstændig driftøkonomisk enhed.

Alle Innovaters projekter gennemføres i REC-selskaber, og man har som investor mulighed for at placere sine penge som ansvarlig lånekapital i et REC-selskab. Hvert REC-selskab har en soliditet på min. 25 %, hvor de resterende 75 % finansieres af Innovaters hovedbank.

Læs mere om REC-modellen her »

Kontakt Innovater for mere information »

Lejere

Vores målsætning er at være detailkædernes foretrukne samarbejdspartner, og vi er stolte over at samarbejde med Danmarks mest stabile lejere.

Innovater står klar til at finde den helt rette placering til etablering af en ny butik eller hjælpe med at flytte en eksisterende forretning. Innovater har også stor erfaring i ombygning og/eller udbygning af eksisterende butikker med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår for butiksdrift ud fra de gældende planlove.

Kontakt Innovater »

Investorer

Ejendomsprojekter og detailejendomme er attraktive for investorer på grund af de stabile lejere, lejekontrakter med lang uopsigelighed og et attraktivt afkast. Innovater kan hjælpe investorer med at finde attraktive investeringer, dels i form af detailbutikker alene eller i kombination med boliger og andre erhverv.

Detailbutikker:

Innovater har i sin korte levetid udviklet mere end 70 detailbutikker overalt i landet. Butikkerne er kendetegnet ved minimum 10 års uopsigelige lejekontrakter – og mange af dem med 15 års uopsigelighed, som oftest er garanteret af moderselskabet.

Indtægten fra butikkerne er inflationssikret, da lejen årligt bliver reguleret med udviklingen i nettoprisindekset.

I dag er det muligt at finansiere sig til historisk lave finansieringsrenter, men selve afkastet på detailejendommene har ikke flyttet sig ret meget. Dette medfører, at yield spread mellem finansieringsrente og afkast på detailejendommene i dag er historisk højt, hvorfor det er mere attraktivt end nogensinde at investere i detailejendomme lige nu.

Større projekter med bolig:

Udviklingen af nye butikker i større byer er blevet mere krævende, og især omkring København, Aarhus, Odense og Aalborg vil en ny butik ofte være del af et større projekt, hvor der samtidig etableres boliger i flere etager.

Innovater oplever en stor efterspørgsel på cityprojekter, og som investor vil kombinationen af den lange løbetid på lejekontrakten med detailkæden, den høje belåningsgrad og sikkerheden i et boligprojekt ofte være velegnet for en højere volumeninvestering.

Innovater har løbende nye projekter i pipeline, så kontakt os endelig, hvis du ønsker at få tilsendt et prospekt »

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få information om nye projekter direkte i din indbakke (tilmelding nederst på siden).