Projektudvikling og projektejendomme

Innovater er en know-how baseret virksomhed, som beskæftiger sig med projektudvikling af projektejendomme.

Hvorfor vælge Innovater til jeres projektudvikling

Innovaters erfarne medarbejdere har kompetencerne til at gennemføre hele processen; fra første møde med grundejer, gennemførsel af lokal- og kommuneplan, udarbejdelse af kontrakter med kapitalkæder, til det endelige salg til slutinvestor.

Innovater har udviklet en stærk sans for at føre en ejendom hele vejen igennem en total og effektiv projektudvikling.

Innovater styrer hele den komplicerede proces, startende med en bar mark eller en træt ejendom – til et færdigt projekt med nye butikker og infrastruktur.

Vi ser muligheder

Vores udgangspunkt er, at vi aldrig bare ser på en ejendom som en ejendom. Vi ser altid på en ejendom som en projektejendom. For en ting er hvad mulighederne hidtil har været med ejendommen – noget helt andet er, hvilke muligheder den rigtige projektudvikling kan tilføre ejendommen.

For projektudvikling er ikke bare de fysiske muligheder en grund eller en ejendom har. Projektudvikling er i høj grad også afhængig af, at tænke ud af boksen og indtænke spændende funktioner og ideer ind i projektejendommen. Ideer der vel og mærke kan præsenteres og iværksættes troværdigt.

Stor erfaring med projektudvikling

Projektudvikling af projektejendomme handler om at kunne se muligheder og at gribe projektet rigtigt an, så man fra starten af har stor sikkerhed for, at få det resultat som man startede med at ønske sig. I visse tilfælde drejer det sig om at vi skal have et helt område til at fungere – måske endda et så stort område, at det drejer sig om byfornyelse. Vi har stor erfaring inden for projektudvikling og fornyelse af bydelscentrer eller lokalcentrer. Vi har udviklet mere end 60 dagligvarebutikker og har derudover også udviklet centrer, boliger, sundhedshuse og en række andre udvalgsvarebutikker.

Tilføj din overskrift her