Egeskoven
Viborg

Skibet III
Vejle

Remmerslund Skovby
Hedensted

Christian X’s vej
Viby

Teglstruphus
Helsingør

Odins Brygge
Odense

Rantzausminde
Svendborg

Skibet II
Vejle

Bygården
Tingbjerg

Amagerbrogade
København S