Private og almene boliger.

Innovater Melius arbejder med kommerciel ejendomsudvikling som middel, med det mål at forbedre de områder – og ikke bare de enkelte ejendomme – vi agerer i. Projekterne tilpasses den lokale kontekst med forbedring for øje. Fælles for vore projekter er et ønske om at opnå bedre blandede boligområder og byer.

Fokus på social bæredygtighed

I et tæt samarbejde med de almene boligselskaber forsøger vi at anskue projekterne ud fra, at vi bygger i ’folks baghaver’. Det primære formål er at bidrage positivt til områderne med fokus på social bæredygtighed.

Tilføj din overskrift her