Nyheder

Vi bygger (stadig) i Tingbjerg – og tak for det

By oktober 25, 2022 No Comments

Vi bygger (stadig) i Tingbjerg – og tak for det

Som nogle måske ved, så har vi gennem en årrække været involveret i realiseringen af den for Tingbjerg lagte byudviklingsplan.

Tingbjerg er blevet et af de største projekter, vi er involveret i. Derfor var det også tungt, da en konkurs ramte i sommeren. Eilersmindes Plejehjem, der er under opførelse i bydelen nu sammen med en ny COOP365 butik, bliver opført af et projektselskab, der havde JFP som totalentreprenør.

Eilersmindes Plejehjem er vigtigt for Tingbjerg. Her opføres bydelens største arbejdsplads. Realiseringen er derfor væsentlig for at komme i mål med udviklingsplanerne for Tingbjerg, men også lavpraktisk for at have et tilstrækkeligt antal tidssvarende plejeboliger i Københavns Kommune. Innovater har været med helt fra start, og er en del af de aktører der er fælles om udviklingsplanen, hvorfor det var smerteligt at se pladsen stå stille i forbindelse med JFP’s konkurs over sommeren.

Nu er der igen gang i byggekranerne, der monterer elementer, og håndværkerne har travlt på pladsen – men det var ingen selvfølge i sommer.

Det har kun været muligt fordi alle involverede i byggeriet lige fra bygherrer, garantistillere, kuratorer til underleverandører er tilgået opgaven på en løsningsorienteret vis.

Projektselskabet som står for at opføre Eilersmindes Plejehjem og COOP365 skal fortsætte, og det er vi glade for. Det betyder, at selskabet kan færdiggøre plejehjemmet til boligselskabet SAB, og honorerer aftalerne med underentreprenører. Desuden får vi leveret en dagligvarebutik udlejet til COOP365, en butik der sikrer liv og handelsudbud i den voksende bydel som Tingbjerg er.

Der er mellem kurator, bygherrer og garantistiller fundet en løsning, hvor projektselskabet ikke længere blot er en juridisk enhed, men også en “rigtig” arbejdsplads for rigtige mennesker – mennesker der kom fra JFP. Uanset JFPs konkurs, så har JFP været et sted med dygtige medarbejdere, der var stolte af deres arbejdsplads. Det er mennesker, som vi har tillid til, og vi er glade for, at de nu som ansatte i vores projektselskab følger projektet til dørs. Vi er meget taknemmelige for den hjælp, Jesper Friis Poulsen (medejer og CEO i JFP) har ydet for at rekruttere de mennesker, der skal til, for at projektselskabet kan gøre det, der er aftalt.

Ved siden af plejehjemmet opfører vi 130 private boliger oprindeligt med et joint-venture bestående af Max Bögl og JFP som totalentreprenør. Her er byggeriet ligeledes i gang igen, da Max Bögl har overtaget den samlede opgave, hvilket vi både er trygge og glade for er sket, så stor tak herfra til hele det dygtige team bag Max Bögl.

Jeg er ked af JFP’s konkurs og alle dem, som konkursen har berørt. Vi er dog yderst taknemmelige for at have gode partnere i vores projekter som, når omstændighederne kræver dette, via fælles hjælp og indsats, kan og vil finde løsninger, hvorved konsekvenser og tab bliver mindst for alle.

Morten Lykke
CEO – Innovater A/S