Nyheder

Innovater bygger plejehjem i Tingbjerg, Brønshøj

By december 8, 2020 No Comments

Nyt plejehjem på vej i Tingbjerg

Realiseringen af den fælles byudviklingsstrategi mellem boligselskaberne SAB, fsb og Københavns Kommune fortsætter i Tingbjerg og opførelse af et nyt plejehjem med 120 boliger i Tingbjerg på Store Torv nærmer sig.

Det nye plejehjem skal ligge på Ruten og er en del af den nye udviklingsplan for bydelen, som er med på dens så kaldte ghettoliste. De nedslidte butiksarkader skal rives ned, og som en del af det nye kompleks får Tingbjerg et nyt plejehjem. Det opføres af SAB og drives af Københavns Kommune.

De 120 nye almene plejeboliger får alle tilknyttet fælleskøkken, spisestue og opholdsstue, og beboerne får en let adgang til udearealer, der indtænkes som en integreret del af bebyggelsen. Plejehjemmet bliver indrettet, så beboere og foreninger i lokalområdet kan gøre brug af faciliteterne til gavn for både de ældre og livet omkring plejehjemmet.

Det er helt fantastisk, at Tingbjerg får et nyt plejehjem. Vi vil med plejehjemmet skabe et sted, som er åbent for det omkringliggende samfund og kan binde beboerne i området sammen på tværs af generationer. Der er blandt andet fokus på at skabe en åben stueetage, hvor man i højere grad kan inddrage gaden i arrangementerne. Vi håber også på at kunne rekruttere personalet i lokalområdet, så de bedre kender til stedet og de udfordringer, som der kan være dér”, siger Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i København.  

Ifølge SABs formand John B. Sørensen tilbyder Tingbjerg nogle rigtig skønne og grønne rammer for et godt ældre liv, ”- så vi er glade for at kunne være med til at sikre gode boliger til plejekrævende ældre”, udtaler han.

”Store Torv har I mange år været et trist område i Tingbjerg. Vores forventninger til nybyggeriet er høje efter, vi har set, hvordan Innovater er lykkedes med at omdanne Lille Torv i den anden ende af Ruten til en dejlig bygård”, siger Pernille Høholt-Larsen formand for SAB’s afdelingsbestyrelser i Tingbjerg. ”Vi glæder os til at tage hul på næste kapitel af udviklingen af Tingbjerg”.

Nyt butikskoncept
Sammen med plejehjemmet opføres ligeledes en ny dagligvarebutik til COOP, der glæder sig til at flytte tilbage til bydelen, som i gamle dage husede en IRMA-butik.

”Vi ser frem til igen at have en butik i Tingbjerg. Vi synes, at det er en rigtig spændende plan, der er lagt for at udvikle Tingbjerg, og det vil vi gerne være en del af. I sommeren 2022 planlægger vi at åbne COOPs bud på fremtidens lavpris-supermarked med de nyeste digitale løsninger og et nyt koncept, som rækker ind i fremtiden. Butikken bliver på ca. 1000 m² og med et salgsareal på over 700 m². COOP arbejder i øjeblikket intensivt på udviklingen af det nye lavpriskoncept, som blandt andet skal åbne i Tingbjerg. Det er for tidligt at sige noget konkret om det nye koncept, men det bliver anderledes og navnet vil også være nyt”, udtaler Brian Nielsen, projektchef hos COOP.

Delegeret Bygherre model
Projektet opføres i en delegeret bygherremodel, hvor SAB har delegeret opførelsesforpligtigelsen til et selskab ejet i fællesskab af Innovater A/S og JFP A/S.

Innovater A/S er i forvejen aktive i byudviklingen i Tingbjerg og har ca. 170 private boliger i produktion i området som en del af den overordnede byudviklingsstrategi.

JFP A/S er totalentreprenør og har stor erfaring med opførelse af sundhedsbyggerier herunder i de bynære hovedstadsområder.

Projektets tidsplan:

  • 2020 Nedrivning
  • 2021 Byggeopstart først på året 2022 Åbning af COOP-butik
  • 2023 Aflevering af plejehjem i løbet af sommeren

Ny model for byudvikling
Omdannelsen af Store Torv indeholder både det nye plejehjem og 170 private boliger. Projektet sætter dermed rammen for en model, der kommer til at præge byudviklingen i Tingbjerg. Modellen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem Københavns Kommune, de almennyttige boligselskaber samt de private investorer. Der arbejdes i fællesskab om at realisere visionerne i den fastlagte byudviklingsstrategi for Tingbjerg i en erkendelse af, at ingen af parterne kan undværes, hvis målene skal nås.

”Vi glæder os til sammen med Innovater og JFP at tage hul på næste kapitel af udviklingen af Tingbjerg. En afgørende part i den sammenhæng er beboerne – både de nuværende og kommende beboere, som i fremtiden skal deles om uderummene i Tingbjerg. Store Torv bliver det første sted, hvor vi involverer og aktiverer beboerne i planlægningen af gårdrummene”, siger byudviklingschef for fsb og SAB, Lene Vennits.

For mere information

Lene Vennits, byudviklingschef. SAB. lve@kab-bolig.dk/tlf. 33631186
Mahad Farah, udviklingschef. Innovater A/S. mf@innovater.dk/tlf. 26249125
Søren Trærup, salgsdirektør. JFP A/S. str@jfp.dk/tlf. 25590757
Helene Marie Hassager, pressekonsulent. Københavns Kommune. JE10@kk.dk/tlf. 31203160

FAKTA

Kort om Store Torv, Tingbjerg

  • 10.500 etagemeter plejehjem
  • 16.000 etagemeter privat bolig
  • 2.000 etagemeter erhverv herunder COOP-butik

Kort om udviklingen af Tingbjerg-Husum
I 2015 indgik Københavns Kommune og boligorganisationerne SAB og fsb en aftale om ”Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi”. Aftalen var startskud til et turn-around for Tingbjerg-Husum. Byudviklingsstrategien blev fulgt op med lokalplaner for Lille Torv i 2017 og Store Torv i 2018 i samarbejde med Innovater og ”Tingbjerg Byudviklingsplan 2018-2025” på baggrund af et samarbejde med den private udvikler NREP.

Parterne samarbejder om en fælles vision for Tingbjerg-Husum:

  • En ny og bedre infrastruktur, som skal åbne området og binde bydelen bedre sammen med naboområderne og resten af København
  • Opførslen af nye private boliger, så man får en mere blandet og varieret bydel
  • Nye butikker og byrum, der skal øge bylivet og trygheden i området
  • Mere aktivitet i gårdrummene og genopretning af den skønne natur på Vestvolden

Visionen danner grundlag for den udviklingsplan kommunen og boligorganisationerne afleverede til boligministeriet i 2019 efter lovkrav fra regeringen.

Kort om Tingbjerg
Tingbjerg er et boligområde omgivet af mange grønne arealer bl.a. Utterslev Mose, Gyngemosen og Vestvolden. Samtidig ligger Tingbjerg kun små 10 km fra Rådhuspladsen og indre København.

Tingbjerg er tegnet af arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen og havearkitekten C. Th. Sørensen og blev opført i perioden 1958-71.

Der bor knap 6.500 beboere i Tingbjerg fordelt på cirka 2.200 almene boliger og et kollegie med knap 300 boliger. De almene boliger ejes af fsb og Samvirkende Boligselskaber (SAB).

Der er planer om at opføre ca. 1000 nye private boliger frem mod 2025, heraf er de første 35 ibrugtaget på Lille Torv (Bygården) i 2019, mens de næste 170 bygges på Store Torv. Derudover planlægges for omkring 500 private rækkehuse og 300 private lejligheder, som NREP står for opførslen af.

Projektets primære samarbejdspartnere:
Københavns Kommune – se helhedsplanen for Tingbjerg-Husum SAB – sab-bolig.dk
Innovater A/S – innovater.dk
JFP A/S – jfp.dk
COOP – coop.dk