Nyheder

13 rigtige til Innovater

By juni 9, 2021 No Comments

13 rigtige til Innovater

Innovater startede midt under finanskrisen i 2008 med ejendomsudvikling, og har nu afleveret regnskab nr. 13 – og alle er med sorte tal på bundlinjen.

Regnskabet for 2020 viser et resultat efter skat i moderselskabet på t.kr. 31.198, hvor samme resultat i 2019 var t.kr 45.963.

Koncernregnskabet viser et resultat efter skat på t.kr. 17.401 mod et resultat i 2019 på t.kr. 12.385.

”Vi har i 2019 valgt at tilpasse regnskabsprincipperne og viser nu både moderselskab og koncern. Tallene for moderselskabet er de tal, der kan sammenlignes tilbage til starten af selskabet og indeholder en løbende indtægtsførelse af udviklingsbidraget over byggefasen af alle solgte projekter. Disse tal giver efter vores opfattelse et meget godt billede af værdiskabelsen i vores projekter i takt med de realiseres.”

Og Morten Lykke, der er hovedaktionær og adm. direktør for Innovater A/S forsætter:

”Koncerntallene viser indtjeningen på alle færdiggjorte og afleverede projekter, og der vil naturligvis være større udsving i dette tal, når vores projekter er større og tager længere tid. Specielt i lyset af at alt udviklingsarbejdet, og dermed værdiskabelsen, sker, inden vi starter byggeriet, og derfor en rum tid før det afleveres. Pengene er de samme, og det er alene forskydninger over tid”

Hvorefter Morten Lykke tilføjer:

”Jeg er meget tilfreds med resultatet for 2020, og det viser meget godt, at Innovater har taget et step op og nu leverer resultater på et stabilt og højt niveau – fortsat med samme lave risiko i forretningen. Jeg forventer resultater på samme niveau for 2021.”

 ”Hele forretningsidéen bag Innovater er ikke jagten på det ”heldige køb”, men et solidt udviklingsarbejde. Inden Innovater køber en ejendom eller en grund, så er der udført et stort udviklingsarbejde med bl.a. myndigheder, slutbrugere og entreprenører. Det betyder, at vi er ordreproducerende, og derfor kan vi levere stabile gode resultater. Vi har ingen lagervarer, som vi håber eller tror bliver mere værd.”

Dagligvarekæderne var de bærende kunder hos Innovater siden opstarten i 2008, og i takt med at disse kæder ønskede flere bynære placeringen, har Innovater udvidet forretningsområdet til at omfatte udvikling af bolig og byudviklingsprojekter. Projekterne er derfor vokset gennem de senere år i både størrelse og kompleksitet, og det er blevet til en del siden 2009, hvor det første projekt blev afleveret. Fra opstarten er der udviklet og afleveret over 120 projekter landet over, og det er mere end 250.000 m2, hvis man tæller på den måde.

”Bæredygtighed, CO2-aftryk og cirkulær økonomi er alt sammen hverdag” siger Morten Lykke. ”Slutbrugerne, hvad enten det er lejere eller investorer, lægger stor vægt på, at der tænkes i disse parametre, som vi naturligvis altid har med som en vigtig del af udviklingsarbejdet.”

Et eksempel, som Morten Lykke fremhæver, er projektet i Tingbjerg, hvor der lige nu er stor aktivitet omkring Innovaters andet projekt i området. Projektet omfatter ca. 23.000 m2, hvor vi bygger plejehjem, boliger og detailhandel. NREP har opkøbt boligerne, som alle DGNB-certificeres, hvilket sikrer at alle elementer i projektet vurderes og værdisættes ud fra miljø-, økonomisk og social bæredygtighed både i udvikling, byggeri og den efterfølgende anvendelse samt bortskaffelse af byggeriet i sidste ende.

Lige nu er de store byggerier i selskabet i Næstved, hvor der bygges 18.500 m2 udvalgsvarebutikker fordelt på 15 lejere. I Tingbjerg, hvor der som nævnt bygges 23.000 m2 og i Odense med Odins Brygge, hvor der opføres over 9.000 m2 detailhandel og parkeringshus samt yderligere godt 5.000 m2 boliger beliggende ved kajkanten af Odense Havn. Samlet bygges der lige nu på i alt 87.130 m2 i hele landet.

For yderligere information kontakt venligst:
Morten Lykke, adm. direktør Innovater, tlf. nr.: 53 53 53 88, mail: ml@innovater.dk

Fakta
Innovater A/S er stiftet i 2008 og har i dag kontorer i Århus og på Frederiksberg med i alt 22 medarbejdere.

Regnskabstallene for moderselskabet udviser et resultat efter skat på t.kr. 31.198, en balancesum på t.kr. 330.767 og en egenkapital på t.kr. 132.160. Koncernregnskabet viser et resultat efter skat på t.kr. 17.401, en balancesum på t.kr. 666.191 og en egenkapital på t.kr. 81.289.

Ejerkreds er ML Holding Århus ApS, From Invest ApS samt Fibini Holding A/S, og bestyrelsesformanden er den erfarne erhvervsadvokat Carl-Erik Skovgaard, Århus. Desuden er den kendte Århus-erhvervsmand Claus Søgaard Poulsen medlem af bestyrelsen.