Processen

Innovaters erfarne medarbejdere har i samarbejde med eksterne rådgivere og samarbejdspartnere kompetencerne til at gennemføre hele processen omkring udvikling af et ejendomsprojekt:

  • Idé-generering
  • Projektudvikling
  • Finansiel styring
  • Udlejning
  • Byggestyring
  • Salg til investor
Innonvater_udviklingshjul DK

 

Der er 5 milepæle, som alle skal være afdækkede før vi igangsætter et projekt:

1.

Grundkøb

Sikres gennem endelig aftale som indledningsvis
oftest er betinget af opfyldelsen af
”øvrige milepæle”.

2.

Slutbruger/investor

Afhængig af projekttype vil Innovater altid have sikret projektets indtjening enten via investorsalg, udlejning på lange kontrakter (erhverv) og/eller et joint-venture-setup med stærke samarbejdspartnere.

3.

Myndighedsforhold

Innovater sikrer plangrundlaget til det ønskede
projekt og ofte også byggetilladelse
inden grundkøb.

4.

Finansiering

Sikring af både byggelån og
egenkapital/ansvarlig lånekapital til
gennemførsel af hele projektet.

5.

Entreprise

Innovater stræber efter tætte samarbejder og gode relationer til erfarne entreprenører, der munder ud i, at vi oftest har entreprenøren på plads, inden vi forpligter os. I enkelte tilfælde gennemføres byggeriet i fagentreprise, hvor det særligt i ombygningssager kan give mening.