Processen

Innovaters erfarne medarbejdere har i samarbejde med eksterne rådgivere og samarbejdspartnere kompetencerne til at gennemføre hele processen omkring udvikling af et ejendomsprojekt:

 • Idé generering
 • Projektudvikling
 • Finansiel styring
 • Udlejning
 • Byggestyring
 • Salg til investor

Der er 5 forhold, som alle skal være afdækkede før Innovater vil igangsætte et projekt:

 1. Grundkøb. Sikres gennem endelig aftale
 2. Myndigheder. Lokalplan, der tillader det planlagte projekt, skal være vedtaget, og der skal være modtaget byggetilladelse
 3. Finansiering. Sikring af både byggelån og egenkapital/ansvarlig lånekapital til gennemførsel af hele projektet
 4. Entrepriseaftale. Endelig kontrakt skal være indgået med entreprenør. I enkelte tilfælde kan Innovater Entreprise gennemføre byggeriet for projektselskabet mod bankens forudgående godkendelse
 5. Slutbruger. Ubetinget aftale om salg af projekt skal være indgået. Lejekontrakt skal være indgået, og endelig ubetinget aftale med bruger skal være underskrevet, før Innovater tiltræder projekt-/grundkøb. Ved boligprojekter skal der være fundet en investor til projektet inden byggestart

Grønt fokus

Hos Innovater er grønne og bæredygtige standarder fokusområder i form af gældende certificeringer, mærkninger og bæredygtighedsprincipper med respekt for økonomien i det enkelte projekt.

Samarbejder

Innovaters rolle er at styre hele processen i tæt samspil med de forskellige aktører og sikre, at projektet gennemføres til alles tilfredshed.

Vi arbejder i vid udstrækning med faste partnere, så vi gennem fælles læring og samarbejde konstant optimerer og forbedrer slutproduktet.