Innovater West

Andreas Bagunck

Development Manager
ab@innovater.dk
+45 25 31 86 70

Jonathan Haven Brogaard

Project Developer
jhb@innovater.dk
+ 45 28 44 89 50

Innovater East

Peter Søgaard

Director
ps@innovater.dk
+45 60 13 53 90

Innovater Melius

Mahad Farah

Director
mf@innovater.dk
+45 26 24 91 25

Keld Laursen

Chief Consultant
kl@innovater.dk
+45 20 26 93 02

Marianne Sejerbo

Development Manager
ms@innovater.dk
+45 54 33 43 24

Innovater A/S

Morten Lykke

CEO
ml@innovater.dk
+45 53 53 53 88

Rikke Bjørn Sørensen

CFO
rbs@innovater.dk
+45 27 57 76 42