Aktuelt

Innovater opnår solidt resultat i 2021

Innovater A/S overgår egne forventninger i 2021 og oplever et 2022 med flere udfordringer for branchen

Regnskabet for 2021 viser et resultat efter skat i Moderselskabet på t.kr. 28.274, hvor samme resultat i 2020 var t.kr 31.198. Koncernregnskabet viser et resultat efter skat på t.kr. 4.000 mod et resultat i 2020 på t.kr. 17.401

Hovedaktionær og direktør Morten Lykke udtaler:” Jeg er utrolig glad og stolt over det flotte resultat, som vi hos Innovater har leveret i 2021. Det har på alle måde været et godt år for os. Vi har afleveret flotte projekter til vores investorer, og vi har solgt og igangsat flere markante projekter, hvor vores 20.000 m2 store retail park i Næstved samt byudviklingsprojektet i Tingbjerg, Brønshøj, står som nogle af de mest markante milepæle.”

”Vi viser både tal for Moderselskab og Koncern i regnskabet, idet tallene for Moderselskabet er opgjort efter de principper, vi har anvendt siden opstarten i 2008, og som efter vores opfattelse giver det bedste billede på selskabets værdiskabelse. Koncerntallene viser indtjeningen på alle færdiggjorte og afleverede projekter, og der vil naturligvis være større udsving i dette tal, da vores projekter er store og tager lang tid at gennemføre” siger Morten Lykke og fortsætter: ” Det bedste eksempel for 2021 regnskabet er måske detailparken i Næstved, der her i foråret 2022 er overdraget til de mange lejere, og ejerskabet er i juni 2022 overdraget til den internationale investor Swiss Life Asset Managers Nordic. Arbejdet med projektet har taget adskillige år, faktisk startede vi i 2017 med udviklingen af projektet. Den største værdiskabelse fra Innovaters side er sket frem til ultimo 2020, hvor der var byggestart, men vores indtjening fra projektet vil først kunne ses i 2022 i Koncernregnskabet, mens der for Moderselskabet foretages løbende aconto-indtægtsførelse efter produktionskriteriet”.

Selskabet forventer at levere positive tal også for 2022, dog på et lavere niveau. Morten Lykke betoner, at markedet er blevet udfordret af de kendte forhold omkring forsyningssikkerhed og materialepriser. Der opleves desuden stigende renter og inflation, og det har medført større krav fra de finansielle institutioner til branchen. ”Vi kan se dette vil berøre alle i branchen, så hos Innovater er vi glade for vores forretningsmodel med stram styring af risici, hvor vi lukker både entreprise, udlejning og/eller salg af inden, der opstartes et projekt”, slutter Morten Lykke.

Fakta
Innovater A/S er stiftet i 2008 og har i dag kontorer i Århus og på Frederiksberg med i alt 24 medarbejdere.

Regnskabstallene for moderselskabet udviser et resultat efter skat på t.kr. 28.274, en balancesum på t.kr. 314.256 og en egenkapital på t.kr. 152.434. Koncernregnskabet viser et resultat efter skat på t.kr. 4.000, en balancesum på t.kr. 784.919 og en egenkapital på t.kr. 77.088. Det er selskabets 14. årsregnskab, og der har været positiv indtjening gennem alle årene.

Direktion: CEO Morten Lykke, CFO Rikke Bjørn Sørensen

Bestyrelse: Bestyrelsesformand Carl-Erik Skovgaard, Claus Søgaard Poulsen, Erik From, Finn Birkjær og Morten Lykke

Ejerkredsen består af ML Holding Århus ApS, From Invest ApS samt Fibini Holding A/S,

For spørgsmål kontakt venligst
d
irektør Morten Lykke mobil 53 53 53 88.

Tilføj din overskrift her